top of page

Frågor och Svar om Cykelåtervinning 

Miljöhänvisning
FAQ 3 mån Garanti
 • Är det bra för miljön att köpa en återbrukad begagnad cykel?
  Ja, du bidrar till ett positivt kretslopp. Köper du en återbrukad begagnad cykel i stället för en ny minskar du ditt koldioxidavtryck med cirka 43 kilo bara på metallen. Klimatnytta med materialåtervinning jämnfört med produktion från ny råvara är 2.1 kg per kg stål/järn och 10,6 kg per kg aluminium. En cykel väger mellan 10-20 kg med ett genomsnitt på 14,6 kg vilket ger 43 kg besparing per vuxen cykel. Läs mer på Klimat - Återvinnings Industrierna (recycling.se)
 • Har ni garanti på begagnade cyklar
  Ja, alla servade begagnade cyklar* vi säljer är renoverade, servade och då lämnar vi 3 månaders garanti. Det är en funktionsgaranti. Garantin omfattar inte skador som uppkommer efter cykeln är såld som vållats av ägaren eller annan person. Garantin omfattar heller inte punktering. Men får ni punktering inom en vecka från cykeln är köpt så bjuder vi på reparation av punkteringen. *Oservade cyklar som säljs i webbshoppen är oftast Vintage Racer, Vintage MTB, Vintage barncyklar, Veteran Dam, Veteran Herr, Single Speed/Fixie, BMX, Militärcyklar.
 • Var kommer era begagnade cyklar ifrån?
  Våra cyklar kommer från fastighetsägare som har övergivna cyklar i sina fastigheter. Vi får även in cyklar från Stockholms kommun. Vi köper inte in begagnade cyklar från privatpersoner som vi sedan säljer vidare.
 • Vad gör ni med cyklarna innan de säljs?
  Vi gör en bedömning av cyklarna och de som går att repareras iordningsställs enligt ett fastställt servicechema där vi bland annat kontrollerar och bromsar, däck, kedjor, växlar mm. Är något trasigt byts det ut.
 • Kan jag ångra mitt köp av en begagnad cykel?
  Nej, det kan du tyvärr inte göra. Cyklarna är så pass billiga och används de en tid så måste vi gå igenom hela cykeln och serva den igen.
 • Om jag köper en begagnad cykel av er, kan jag lämna in mig gamla cykel och få ett prisavdrag?
  Ja, det kan du men tänk på att prisavdraget inte kommer vara så stort, eftersom vi går igenom och servar alla cyklar vi får in innan de säljs.
 • Hur bidrar ni till ett bättre samhälle genom att vi återvinner era cyklar?
  Genom att ni låter oss omvandla övergivna cyklar till billiga cykelprodukter eller miljöriktig återvinning bidrar ni bland annat till en minskad miljöbelastning, förbättrad Stockholmstrafik och ett effektivare resursanvändande. Vidare skapas bättre ordning i cykelrum, allmänna ytor och utomhusytor. Dessutom kan ni passa på att gynna Stadsmissionens arbete för ett bättre Stockholm för alla.
 • Hur är vårt samarbete med Stockholms stadsmission?
  Förutom att vår verksamhet bidrar till ett bättre resursnyttjande har vi även ett samarbete Stockholms stadsmission. Stadsmissionen är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Stadsmissionen hjälper bland annat barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående föräldrar som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, äldre som lever i ensamhet, liksom alla män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Vårt bidrag till Stadsmissionens verksamhet är pengagåvor samt att vi skänker barncyklar och barnvagnar till verksamheten.
 • Vad säger lagen om hantering av övergivna cyklar?
  Innan man kan rensa ut övergivna cyklar måste de boende i god tid informeras att cykelrensning skall ske och vilket datum detta utförs De boende skall ges god tid att märka upp sina cyklar så att det tydliggörs att cykeln har en ägare. Praxis är kring en månad. Ej uppmärkta cyklar kan därefter forslas bort och förvaras i minst sex månader. Under denna period måste en eventuell ägare ha en möjlighet att avhämta sin cykel. Efter sex månader övergår äganderätten till fastighetsägaren som i sin tur överlåter äganderätten till Cykelåtervinning AB
bottom of page